Zoeken
Favorieten
Region
Region (nl)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Radonvrij bouwen.

Wat is radon?

Wat is radon? Wat maakt het zo gevaarlijk? En wat kan ik er tegen doen? In onze voorlichtingvideo ziet u de belangrijkste feiten over dit van nature aanwezige radioactieve edelgas en hoe u zich ertegen kunt beschermen.

A

Radonkaart van Duitsland

Het radioactieve edelgas komt regionaal in verschillende concentraties voor. Welke gebieden eventueel een verhoogde radonbelasting hebben, ziet u op de radonkaart van Duitsland, een uitgave van het "Bundesamt für Strahlenschutz" uit 2004.

Daarbij zijn via een zeer grove rastermeting de radonconcentraties in de bodemlucht, in gebouwen en buiten vastgesteld. Hoewel radon zich buiten met de atmosfeer vermengt, kan het op bodemhoogte toch worden aangetoond. Daarbij valt op dat de hoogste concentraties in de berggebieden van Duitsland voorkomen.

300Bq/m³

De wettelijke grenswaarde voor de gemiddelde radonconcentratie gedurende een jaar in de lucht van woon- en werkruimten. Via een gaatje ter grootte van een speldenknop kunnen 900.000 radondeeltjes het huis binnendringen.

Radon werd in het jaar 1900 ontdekt. Maar dit edelgas bestaat al van het begin der tijden.

Radonkaart van Duitsland

Beschermd tegen radon door een correcte afdichting

Voor een goede bescherming is het cruciaal dat u de juiste oplossingen kiest om de in- en uitgaande leidingen af te dichten. Correcte oplossingen voor de wand- en bodemdoorvoeren voor zowel de nutsvoorzieningen als het rioolwater zijn belangrijke factoren bij de planning en uitvoering.

Gebouw zonder kelder

Radon kan via de kleinste scheuren binnendringen.

Gebouw met kelder

Radon kan via de kleinste scheuren binnendringen.

Informatie over radon als download

Alle feiten en cijfers over het onderwerp radon en radonveilig bouwen vindt u in compacte vorm in onze radonfolder.