Zoeken
Favorieten
Region
Region (nl)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

(copy 2)

Verklaring gegevensbescherming

Hauff-Technik GmbH & Co. KG, vert. door directeur Dipl.-Ing. Dr. Michael Seibold, Robert-Bosch-Straße 9, 89568 Hermaringen (Hauff-Technik) neemt de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens bijzonder serieus. Het naleven van de wettelijke bepalingen – zoals het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en Telemediengesetz (TMG) en de Algemene EU-verordening Gegevensbescherming (EU-DSGVO) – is voor ons vanzelfsprekend. Hieronder willen wij kort weergeven hoe wij uw gegevens beschermen en wat het voor u betekent wanneer u uw persoonsgebonden gegevens beschikbaar maakt.

1. Wat zijn persoonsgebonden gegevens?

Met persoonsgebonden gegevens bedoelt men informatie waarmee uw identiteit kan worden bepaald. Dit betreft dus uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer. Informatie welke browser een server gebruikt bij het oproepen van ons aanbod valt hier niet onder.

2. Verzamelt Hauff-Technik persoonsgebonden gegevens?

Hauff-Technik verzamelt benodigde persoonsgebonden gegevens enkel in het kader van doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.  

Wij vragen u om persoonlijke gegevens wanneer u in verband met onze producten een aanvraag bij ons doet of offertes aanvraagt. Hiervoor hebben wij op zijn minst uw e-mailadres nodig. Er is extra informatie nodig wanneer u online producten wilt bestellen en wij u producten leveren of u in staat willen stellen een specifiek document te downloaden. U kunt echter elk bereik van de website oproepen zonder persoonsgebonden gegevens prijs te geven. Mocht u onze nieuwsbrief aanvragen, dan ontvangt u van ons informatie en aanbiedingen over producten van ons en onze partners. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven. Gedeeltelijk wordt het oproepen en aanklikken van bepaalde content geregistreerd. Deze gegevens worden fysiek gescheiden van persoonsgebonden gegevens bewaard. Voor het overige wijzen wij op uw onder punt 8 vastgelegde rechten.

De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de bewerking van het bestelproces en om u in de toekomst over andere, vergelijkbare aanbiedingen – ook per e-mail – te informeren. Wij geven geen gegevens door aan onbevoegde derden.

3. Wat gebeurt er met de opgeslagen persoonsgebonden gegevens?

De bewaarde e-mailadressen worden enkel aan derden doorgegeven wanneer we hiertoe door de politie of de officier van justitie verplicht worden, of een schriftelijke dan wel elektronische verklaring beschikbaar is dat u hiermee instemt. We hebben technische en organisatorische maatregelen in de zin van § 9 BDSG en § 5 I f) EU-DSGVO genomen om uw gegevens te beschermen en letten er bij onze partners op dat ook zij geschikte maatregelen nemen om gegevens adequaat te beschermen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor de door u gewenste en vooraf bekend gemaakte doeleinden.

Alle medewerkers van Hauff-Technik zijn conform § 5 BDSG en Art. 29 EU-DSGVO verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen in de zin van § 9 BDSG genomen om uw gegevens te beschermen en letten er bij onze partners op dat ook zij geschikte maatregelen nemen om gegevens adequaat te beschermen. Wanneer u echter via een link op onze pagina's wordt geleid naar andere pagina's van derden kunnen wij het gebruik van uw gegevens niet meer controleren. Wij streven er echter in samenwerking met alle partners naar dat ook zij hetzelfde niveau van de gegevensbescherming hanteren als wij en noodzakelijke maatregelen (technisch en organisatorisch) nemen.

4. Wat zijn cookies?

Voor een nog betere presentatie op internet maakt Hauff-Technik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden bewaard op de harde schijf van de bezoeker van een website. Hierdoor kunt u persoonlijke instellingen op de website uitvoeren. Cookies worden ook door ons gebruikt om anoniem gemaakte of in de vorm van een pseudoniem het gebruik van de websites te analyseren. Deze gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden bij online enquêtes met andere demografische gegevens (bijv. leeftijd en geslacht) worden aangevuld. Als dit het geval is, wordt u hierop afzonderlijk gewezen bij de online enquête. Het is ook zonder cookies mogelijk gebruik te maken van onze aanbiedingen, maar in dat geval zijn niet alle functies bruikbaar. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren, of uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt zodra er cookies worden verzonden. Cookies zijn een klein programma. Ze kunnen geen schade veroorzaken. U kunt cookies automatisch wissen door de button "Afmelden" te selecteren. U kunt het opslaan van cookies als zodanig ook verhinderen door in de instellingen van uw browser "Cookies blokkeren" te kiezen. Dit kan leiden tot beperking van de functionaliteit van de opgeroepen website. Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. voor het winkelmandje), worden op basis van Art. 6 I Lit. f) EU-DSGVO opgeslagen.  Hauff-Technik GmbH & Co. KG heeft een legitiem belang in het bewaren van cookies om zijn diensten technisch zo goed mogelijk en storingsvrij aan te kunnen bieden. Indien er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw gedrag bij het browsen) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring gegevensbescherming.

5. Gebruik van Matomo en samenwerking met dienstverleners

Deze website maakt gebruik van Matomo, een webanalysedienst.

Matomo benut cookies die op de harde schijf van uw pc worden geplaatst en die Matomo bij elk bezoek van onze website oproept, om het gebruik van onze website door uw pc te analyseren. Met zulke cookies kunnen in het bijzonder de pagina die u browser oproept en de onmiddellijk hiervoor opgevraagde pagina worden geregistreerd. Op die manier worden profielen aangemaakt van het gebruik van onze website door uw pc. In dit verband wordt ook het IP-adres van uw pc geregistreerd. Dit gebeurt echter bij de opslag volgens de voorschriften van de Duitse toezichthouder op de gegevensbescherming in anonieme vorm. De Matomo-software draait op onze eigen servers in het binnenland. Daarmee heeft Hauff-Technik GmbH & Co. KG volledige controle over de gebruikergegevens.

De cookies worden beoordeeld om te analyseren waar de bezoekers van onze website vandaan komen, en welke activiteiten zij ontplooien op onze website. Deze analyses worden door ons gebruikt voor promotie, marktonderzoek en verbetering van onze diensten. De opslag en de verwerking gebeuren in opdracht van ons door Matomo. In dit verband heeft Matomo zich verplicht, de gegevens (afgezien van technische noodsituaties) uitsluitend op servers in de Europese Unie op te slaan en te verwerken. U kunt het aanmaken en analyseren van een gebruiksprofiel met behulp van Matomo verhinderen, door het opslaan van cookies, zoals boven beschreven, geheel uit te sluiten.

Matomo zal dan een speciale Opt-Out cookie op uw pc plaatsen. Deze cookie bevat geen geschikte gegevens om een gebruiksprofiel aan te maken, maar stelt Matomo enkel in staat de ingediende herroeping te herkennen en het opslaan van gegevens op de server van Matomo teneinde een profiel samen te stellen tegen te gaan. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf – zoals hierboven beschreven – ook geheel uitsluiten.

Wij wijzen erop dat wij samenwerken met de firma Rexx-Systems. Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen: https://www.rexx-systems.com/datenschutz.php

Mocht u via onze carrièrepagina als sollicitant documenten aan ons doorgeven die ook persoonsgegevens bevatten, dan zorgen wij ervoor dat dit op een beveiligde manier gebeurt en uw gegevens enkel door bevoegde personen worden ingezien.

Wij gebruiken de ontvangen persoonsgegevens alleen in het kader van de sollicitatie en zullen ze in geen enkel geval voor reclame of andere doeleinden doorgeven aan onbevoegde derden.

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de betreffende sollicitatieprocedure, tenzij wettelijke voorschriften van ons verlangen ze te bewaren, of u zelf toestemming geeft voor de verdere opslag, bijv. om in aanmerking te komen voor toekomstige vacatures.

Als rechtmatige basis voor de verwerking beschouwen wij uw toestemming in de zin van Art. 6, paragraaf 1 a in combinatie met Art. 4, lid 11 van de AVG alsook Art. 6, paragraaf 1 b van de AVG.

Vanzelfsprekend maakt u ook aanspraak op de rechten vermeld in de paragrafen 8 en 9 van deze verklaring inzake gegevensbescherming, evenals het recht op informatie overeenkomstig Art. 15 AVG, het recht op correctie overeenkomstig Art. 16 AVG en uw recht op overdracht van gegevens overeenkomstig Art. 20 AVG, binnen de gestelde beperkingen van §§ 34, 35 van het nieuwe Duitse BDSG.

6. Aansprakelijkheid

Hauff-Technik aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de aanbiedingen op websites van derden. Wij zullen ons echter in elk geval inzetten dat onze partners vergelijkbare richtlijnen voor de bescherming van gegevens hanteren als wijzelf.

Voor de inhoud van externe links aanvaardt Hauff-Technik geen verantwoordelijkheid.

7. Log-files

Bij elke oproep worden toegangsgegevens opgeslagen in een protocolbestand, de server-log. De hierbij opgeslagen dataset bevat de volgende gegevens:

  • uw IP-adres (waarmee uw pc eenduidig geïdentificeerd kan worden),
  • de remote host (naam en IP-adres van de pc die de pagina oproept),
  • het tijdstip, de status, de doorgegeven hoeveelheid gegevens en de internetpagina waarvandaan u op de opgeroepen pagina bent terechtgekomen (referrer),
  • informatie over het product en de versie van de gebruikte browser (user agent).

8. Recht op herroeping / wissen

U kunt op elk gewenst moment het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor de toekomst herroepen. Hiervoor moet u een geldig bewijs overhandigen dat u de eigenaar van de betreffende gegevens bent. Om gebruik te maken van uw recht op herroeping is een e-mail voldoende aan dit e-mailadres: datenschutz@wieseundwiese.de. Wij zullen de herroeping dan onmiddellijk in bewerking nemen. Uw persoonsgebonden gegevens zullen wij in deze situatie opnemen in een speciaal bestand om reclame te blokkeren, zodat u in de toekomst geen reclame meer van ons ontvangt. Mocht u nadrukkelijk het wissen van de gegevens verlangen, dan kan dit ook worden uitgevoerd. In dit geval kan echter niet gegarandeerd worden dat bij het verkrijgen van nieuwe adressenbestanden niet opnieuw reclame aan u wordt verzonden.

9. Recht op informatie

Volgens § 34 BDSG, Art. 15, 12 EU-DSGVO hebt u recht op informatie. Informatieverstrekking over de herkomst en de ontvangers van de gegevens wordt door Hauff-Technik enkel geweigerd wanneer het belang van de bescherming van bedrijfsgeheim zwaarder weegt dan het belang van uw verzoek om informatie.

U kunt op elk gewenst moment gratis informatie verlangen over de bewaarde gegevens met betrekking tot u als persoon. Er wordt onmiddellijk geïnformeerd in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Deze informatie bevat de gegevens die over u zijn bewaard, ook voorzover ze betrekking hebben op de herkomst van deze gegevens, de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven en met welk doeleinde de gegevens bewaard worden.

De informatie wordt verstrekt door de functionaris voor gegevensbescherming van Hauff-Technik:
RA Markus Wiese, Donnersbergstraße 9, 80634 München
Tel.: +49 89/391019, FAX: +49 89/393998

Bij vragen naar informatie, alsook een beroep op het recht tot herroeping, dan wel voor correctie, het wissen of blokkeren van uw gegevens is een e-mail voldoende aan het volgende adres: datenschutz@wieseundwiese.de. Wij behouden ons hierbij het recht voor, de informatie of beantwoording van vragen elektronisch af te wikkelen.

Bij eventuele andere vragen omtrent het onderwerp gegevensbescherming kunt u ook contact opnemen met datenschutz@wieseundwiese.de. Wij behouden ons het recht voor, deze verklaring over de gegevensbescherming met inachtneming van de wettelijke voorschriften te allen tijde te veranderen.