Zoeken
Favorieten
Region
Region (nl)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Ondersteun de verandering
»Ondersteun de
verandering«

Altijd. Veilig. Dicht.

»Als je niet weet waar je naartoe wilt, wees dan niet verbaasd als je ergens anders aankomt.«

Mark Twain

Visie

Groei door celdeling

In de sterke groei van de afgelopen vijf jaar moesten processen worden aangepast of gedeeltelijk worden geherstructureerd. Met een extra managementniveau van de afdelingshoofden werd de organisatie geactualiseerd en aangevuld. Hoewel Hauff-Technik zijn slagkracht en dynamiek in belangrijke disciplines wist te behouden, moest het in toenemende mate hulde brengen aan zijn omvang van meer dan 450 medewerkers.

Dit gaf aanleiding tot het idee om deugden te ontwikkelen die Hauff Technology als geheel tot nu toe heeft onderscheiden in beheersbare eenheden. Daarnaast biedt het ERP-systeem van SAP, dat in 2020 landelijk werd geïntroduceerd, alle mogelijkheden om inkomsten en uitgaven rechtstreeks toe te wijzen aan een vervuiler in een profitcenterstructuur met divisies en dochterondernemingen. Om verdere groei vorm te geven in dergelijke transparante en tegelijkertijd krachtige eenheden analoog aan de celdeling van biologische processen belooft de eerdere sterke punten van Hauff-Technik te behouden en consequent uit te breiden zonder de zwakheden van een steeds grotere en mogelijk omslachtigere organisatie te hoeven accepteren.
 

Visie

Missie

Verdiepen en uitbreiden

Hauff-Technik gaat de komende jaren twee richtingen uit: verdieping en uitbreiding. Verdieping betekent nog meer en nog helderder denken en handelen op een procesgerichte manier. Het geïntegreerde managementsysteem omvat methoden en instrumenten om te voldoen aan eisen op verschillende gebieden zoals kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid, veiligheid en energie. Het bundelen van middelen en het gebruik van gedeelde kennis maken efficiënte controle en het bereiken van doelen mogelijk. Uitbreiding betekent het aanspreken en aantrekken van nog meer klanten buiten de Duitstalige wereld met de huidige waterdichtingsactiviteiten voor gebouwen. Daarnaast wordt verwacht dat de omzet en winst in het groeisegment glasvezelinfrastructuur verdere groei zullen stimuleren. De basis van het strategiegebouw rust op het statief, dat wordt gevormd door lean processen, een levendige organisatie en een sterke cultuur die eigendom is van Hauff Technik.

Missie

Van ambacht tot industrie 4.0

Wanneer er één constante bestaat in de geschiedenis van Hauff-Technik, dan is dat verandering. Dat betekent ook: wij waren, zijn en zullen in beweging blijven. Stilstand willen en kunnen wij niet accepteren. Meerdere mijlpalen symboliseren de dynamiek van de verandering die onze drijfveer is.

1955

Oprichting Hauff-Technik

Werner Hauff richt samen met zijn echtgenote Hilde Hauff in Heidenheim Hauff-Technik op als spuitgieterij voor Hartmann, Bosch en andere snel groeiende bedrijven. Van begin af zijn innovatie en productiviteit de motor van het jonge bedrijf.

1975

Eerste kabeldoorgang

De toeleverancier groeit uit tot een onderneming met een eigen productassortiment. Met de eerste industrieel vervaardigde kabeldoorvoer begint het eigenlijke succesverhaal. Daarbij bestaat het bijzondere niet alleen uit het idee, maar vooral ook uit de modulaire constructie die in de basis tot op heden eigenlijk nog steeds bestaat.

1978

Hauff-Technik wordt internationaal

Met een eerste internationale partner in Nederland komt het succesverhaal ook buiten Duitsland in een stroomversnelling.

1980

Uitbreiding van de fabriek

Op de locatie Herbrechtingen wordt het te klein. Delen van de productie worden uitbesteed aan het naburige Syrgenstein.

1986

INDUS

In 1986 wordt INDUS Holding AG de enige aandeelhouder van Hauff-Technik. Met haar duurzame bedrijfsmodel biedt INDUS van begin af zeer goede randvoorwaarden voor de zelfstandige ontwikkeling als onderneming van Hauff-Technik.

1988

Start van de productie voor leidingdoorvoersystemen

Niet alleen kabels willen goed worden afgedicht - wat er al meer dan 10 jaar voor geldt, zou nu ook voor leidingen moeten gelden.

1998

Start van de productie meervoudige huisinvoer

Begin van een revolutie: de gezamenlijke introductie van gas, elektriciteit, water en telecommunicatie met één afdichtingssysteem zorgt voor een revolutie in de woningbouw.

2004

Sleufloze huisinvoeren

Een nieuwe standaardtechnologie verovert de wereld: met aardverplaatsingsraketten en de nieuwe ZAPPO-huisinvoer is het mogelijk om huisinvoeren veilig af te sluiten zonder te graven, buiten en binnen.

2014

Van drie naar één

Nu groeit naar elkaar toe wat bij elkaar hoort: de over drie locaties verspreide onderneming komt hier weer op één punt bij elkaar. Hier is genoeg ruimte voor productie en organisatie. Een moderne architectuur maakt korte lijnen en een efficiënte workflow mogelijk.

2015

Oprichting van Hauff-Technik Middle-East FZE in Ajman

Met zijn eerste dochteronderneming in de Verenigde Arabische Emiraten manifesteert Hauff-Technik zijn internationale groei.

2016

Joint-Venture ZweiCom-Hauff GmbH

Hauff-Technik verwerft een belang in ZweiCom GmbH, een specialist in de ontwikkeling en productie van passieve componenten voor de glasvezelinfrastructuur.

2018

Opening Hauff-Technik Swiss AG

In februari opent de Zwitserse dochteronderneming Hauff-Technik Swiss AG haar nieuwe klanten- en distributiecentrum in Oensingen.

2019

Invoering van SAP

Met de introductie van het nieuwe ERP-systeem SAP zet Hauff-Technik een grote stap in de richting van digitalisering - door de virtuele koppeling van alle afdelingen en de introductie van volledig geautomatiseerde processen.

2021

Opening logistiek centrum

Na 18 maanden bouwen opent Hauff-Technik begin 2021 een van de modernste logistieke centra in de regio.

2022

Verhuizing van Hauff-Technik MIDDLE EAST

Hauff-Technik MIDDLE EAST verlaat de Free Zone in Ajman, verhuist naar een nieuw pand in Dubai en verandert zijn naam in Hauff-Technik MIDDLE EAST General Trading L.L.C.

2023

Oprichting & opening van Hauff-Technik UK Limited 

Hauff-Technik breidt zijn internationale groei uit en opent in maart een derde nationale onderneming in Chesterfield, UK.

Altijd. Veilig. Gefocust op waarden.

We hebben zes bedrijfswaarden voor onszelf gedefinieerd. Deze zijn een vast bestanddeel van onze identiteit als onderneming. Met deze waarden definiëren wij hoe we met onze klanten en onszelf omgaan.

»Een essentiële sleutel tot succes is: ondersteun de verandering. Het is belangrijk om de verandering niet alleen te begrijpen, maar ook om deel te nemen en actief vorm te geven. De sterke identificatie van de medewerkers blijkt wanneer ze zich Hauffis noemen«
dr. Michael Seibold
directeur

Neem kritiek serieus

Constructieve kritiek is een toegevoegde waarde. Voor de onderneming en voor elke afzonderlijke medewerker. Onze kritiek is nooit persoonlijk bedoeld, maar gericht op de betreffende kwestie en met maar één doel voor ogen: verdere vooruitgang.

Lever en streef naar beter

Wij willen elke dag een beetje beter worden. Daarom motiveren en vorderen we. We bepalen doelen, nemen verantwoordelijkheid en zetten ons in met hart en ziel.

Kom overeenkomsten na

Betrouwbaarheid is een principiële deugd van de Duitse middenstand en een pijler van ons succes.

Draag verandering mee

We blijven in beweging, want stilstand is achteruitgang. Daarom staan we open voor nieuwe zaken en bevorderen verandering actief.

Respecteer anderen

Respect en de omgang op gelijke hoogte vormen de basis van elke vorm van samenwerking. Alleen als ik respect toon, kan ik ook respect verlangen.

Werk samen

Wat willen we zijn: onderdeel van het probleem of een deel van de oplossing? Het antwoord op die vraag schuilt in onszelf en in de samenwerking met onze collega's.

Altijd. Veilig. Verantwoordelijk

Als verantwoordelijk lid van de maatschappij beseffen wij terdege wat onze verantwoordelijkheid is tegenover klanten, zakenpartners en medewerkers. Daarom houden we ons aan een paar principiële gedragsregels die dit bewustzijn weerspiegelen.

Klokkenluiderssysteem

Het klokkenluiderssysteem dient om overtredingen van wet- en regelgeving op te sporen, de situatie te evalueren en het gebrek te verhelpen. Overtredingen van wetten of de Hauff-Technik gedragscode kunnen het bedrijf schaden of individuele personen benadelen. Het is mogelijk om overtredingen in de anonieme klokkenluider SpeakUp zowel online als per spraakbericht te melden. Overtredingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • corruptie, antitrust- en witwasdelicten
  • diefstal, verduistering en verrijkingsdelicten
  • letsel aan fysieke en psychologische integriteit
  • gevallen van seksuele intimidatie, discriminatie, racisme
  • schendingen van gegevensbescherming die relevant zijn voor het strafrecht
  • boekhoudkundige en accountancyovertredingen met aanzienlijke impact, die extern herkenbaar zijn
  • overtredingen met betrekking tot technische specificaties en/of technische veiligheid
  • schending van de mensenrechten (bijv. schending van de beginselen van het UN Global Compact)
  • overtredingen met betrekking tot milieuvoorschriften en/of niet-naleving van productgerelateerde milieuvoorschriften
  • overtredingen van exportcontrole, schending van sancties

Uitleg over de toepassing van het klokkenluiderssysteem is te vinden in de volgende gids en de FAQ's.

SpeakUp-handleiding
Veelgestelde vragen over SpeakUp

Informatie over gegevensbescherming over het klokkenluiderssysteem SpeakUp vindt u hier.

Het klokkenluiderssysteem van Hauff-Technik GmbH & Co.KG is bereikbaar via de volgende media:

Tel.: +49 800-1801733 (gratis)
www.speakupfeedback.eu/web/hauff/de

#wirsindhaufftechnik