Zoeken
Favorieten
Region
Region (nl)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Rationalisering in glasvezeluitbreiding - met de G-Box

Onder het motto "Fiber optic expansion rethought" heroverwegen we de bestaande procedures en processen voor netwerkuitbreiding en beginnen we de workflows en processen te stroomlijnen met de G-Box.

Op dit moment worden de vereiste aansluitingspercentages in uitbreidingsgebieden in sommige gevallen nog maar net gehaald, en in sommige gevallen maken de lage aansluitingspercentages de ontwikkelingsgebieden voor grote netwerkexploitanten al vóór de start van de aanleg onrendabel. Zelfs bij zeer verheugend hoge aansluitingspercentages van meer dan 60% zijn er nog steeds 30-40% van de huisaansluitingen die pas jaren na de uitbreidingsmaatregel worden aangevraagd. Deze "laatkomers" veroorzaken aanzienlijke inspanningen en onevenredig hoge kosten. De noodzakelijke heruitgravingen op de weg van een nieuw ontwikkelingsgebied en de bijbehorende woningen leiden ook tot onbegrip bij de plaatselijke autoriteiten en, niet in de laatste plaats, tot ergernis bij de bewoners. 
 
Sneller, eenvoudiger en kosteneffectiever zijn daarom de drie belangrijkste doelstellingen die worden nagestreefd met de 
G-Box worden nagestreefd. Om deze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk de conventionele aanpak te herzien. 
Dit is precies waar het nieuwe innovatieve verbindingsconcept om de hoek komt kijken. De G-Box vormt een ondergronds glasvezel-transferpunt op particulier of openbaar terrein en verdeelt het netwerkniveau 3 in de delen 3 A en 3 B. Deze nieuwe aanpak helpt het reeds bestaande netwerkniveau 3 te verminderen. Deze nieuwe aanpak helpt om de reeds beperkte middelen op het gebied van civiele techniek en netwerkaanleg optimaal te benutten, de aanlegmaatregelen te versnellen en de netwerkaanlegmaatregel op een planbare manier te voltooien.