Zoeken
Favorieten
Region
Region (nl)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Milieu- en energiebeheer

Zorgvuldig gebruik van hulpmiddelen

Milieubescherming is een integraal onderdeel van ons bedrijfsbeleid. We zijn toegewijd aan de voortdurende verbetering van de milieubescherming in ons bedrijf en beschouwen het zorgvuldige gebruik van hulpbronnen als een essentieel onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met de certificering volgens DIN EN ISO 14001:2015 geven we daarom het goede voorbeeld om ons milieu duurzaam te beschermen.

 • Energie-efficiëntie/CO2-besparing
  Bij het ontwerpen van ons bedrijfsgebouw werd al in de planningsfase rekening gehouden met energie-efficiëntie en CO2-besparingen. Een verwarmings- en koelconcept met warmteterugwinningssystemen die volledig losstaan van externe energie zoals gas, olie, enz. werd geïmplementeerd. Bij nieuwe aankopen van productiefaciliteiten wordt altijd gekeken naar integratie in ons verwarmings- en koelconcept. (bijv. extrusie- en lasersnijprocessen).

 • Afval
  Al het afval wordt verwijderd of gerecycled door een gecertificeerd bedrijf in overeenstemming met de Commercial Waste Ordinance.

 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
  De omgang met gevaarlijke stoffen alsmede de opslag of het gebruik hiervan wordt regelmatig gecontroleerd en gedocumenteerd door onze veiligheidsfunctionaris conform het register gevaarlijke stoffen.

 • Gebruik van grondstoffen
  Beslissingen over de productieprocessen en de gebruikte materialen worden genomen op basis van economische en milieuaspecten. Op deze manier bereiken we gerichte besparingen op hulpbronnen en afvalpreventie.

 • Verpakking
  Om ervoor te zorgen dat de verpakking niet alleen onze producten beschermt – maar ook het klimaat – besteden we aandacht aan de kortst mogelijke transportroutes tijdens het inkoopproces van onze verpakkingen. We geven prioriteit aan regionale en nationale leveranciers. Ons doel is om het aandeel recycling in de verpakkingsmaterialen continu te verhogen.

 • REACH-verordening
  De naleving varieert van de uitsluiting van het gebruik van verboden stoffen tot de documentatie van de naleving van de huidige wetgeving in de veiligheidsinformatiebladen van de EG. Al onze producten worden geleverd in overeenstemming met de REACH-verordening. De relevante gegevens worden regelmatig opgevraagd bij onze leveranciers.

 • EcoVadis medaille
  Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor ons en voor onze klanten. Om onze duurzaamheidsprestaties met onze partners te delen, hebben we onlangs de EcoVadis-vragenlijst ingevuld. Hauff-Technik werd beloond met de zilveren medaille, een bevestiging van onze betrokkenheid bij duurzaamheidskwesties. Ondanks de goede resultaten zullen we echter blijven werken aan het verbeteren van onze duurzaamheidspraktijken.