Zoeken
Favorieten
Region
Region (nl)
Producten
Bedrijf
Uitgelicht
Contactpersoon
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Nieuwbouw van het onderstation Meissen

Kabeldoorgangen met HSI150, HEA, ZVR en HRD

Nieuwbouw van het onderstation Meissen
Meissen
De Dresdener energieleverancier Energie Sachsen Ost AG Dresden is de opdrachtgever van dit nieuwe onderstation. De taakstelling bij de nieuwbouw van het onderstation was, de verbinding met kabeldoorgangen HSI150 en aardingen van het nieuwe stuurgebouw naar het bestaande onderstation tot stand te brengen. Het bouwbedrijf TS-Bau uit Glaubitz kreeg hiervoor de opdracht, na planning door ingenieursbureau Szillat uit Radebeul. Er is gebruikgemaakt van kabeldoorgangen HSI150, aardingen en drukdichtingen. 
Aan diverse zijden van het stuurgebouw zijn kabeldoorgangen in verschillende pakketten gemonteerd. Door de pakketrangschikking is een hoge bezettingsdichtheid voor het koppelen van bijv. trekbuizen behaald. 
De kabeldoorgangen zijn in de bewapening verwerkt en via de daarvoor bestemde spijkergaten aan de bekisting vastgezet.
Alle doorvoeringen zijn standaard met het drukdichte blinddeksel HSI150 DT blind gesloten en voorkomen het mogelijke binnendringen van water. Het afsluitdeksel bevindt zich onder de beschermfolie. 
Voor de aarding of de potentiaalvereffening wordt er gebruik gemaakt van meerdere aardingdoorvoeren en aardingshechtpunten. Deze worden in de bewapening geïntegreerd en vastgezet. De aardingshechtpunten worden al voordat het beton wordt gestort op de potentiaalvereffening aangesloten. 
Voor het gebouw worden in het bereik van de kabeldoorgangen gedeeltelijk nog kabelinvoer- of controleschachten geplaatst. Hierdoor is achteraf montage van extra kabels in de kabeldoorgang mogelijk. 
De volledige kabelkelder wordt met een waterdichte betonkwaliteit gebetonneerd. 
Oplossingen van Hauff-Technik
 Specificaties
Drukdichte kabeldoorgangen voor het aansluiten van systeemdeksels voor kabels en buizen
Vereisten
Gas- en waterdichte invoeren in een gebouw
Gebruikte producten
HSI150-K2/300 
HEA 
ZVR 
HSD
Verwendete Produkte

Dubbele dichtpakking

voor inbedden in beton

HSI150 K2/X
Voor tweezijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels en mantelbuizen, voor …

Aardingsdoorvoer

HEA
Voor inbouw in lijn met de bekisting in waterdicht beton. Via de tweezijdige schroefdraad in de geleider is …

Doorvoerbuis met cementcoating

met speciale bekleding

ZVR
Voor inbouw in witte inbouwdoos. Coating verbindt zich homogeen met het beton.